Únik moču u teenagerov

6.10.2020

(jeden hlas, priemer 5.0 z 5)

Únik moču u teenagerov

Únik moču, alebo inkontinencia, sa môže zdať ako problém, ktorý trápi hlavne ženy v neskorších rokoch. To ale nie je úplne pravda. Nezáleží na veku, a dokonca ani na pohlaví. Hoci je pravdepodobnosť výskytu týchto zdravotných komplikácií vyššia u žien, je dobré venovať pozornosť aj ľuďom v mladšom veku. S pomočovaním sa stretáva až 6 % dospievajúcich1.

Teenageri a inkontinencia

V prípade teenagerov býva určenie diagnózy inkontinencie veľmi zložité, veľké percento z nich totiž únik s močom ani neprizná. V pubertálnom veku sú veľmi náchylní na problémy s močením, tie môžu kvôli pocitu hanby spôsobovať aj vážne psychické problémy. 

Mladiství trpiaci inkontinenciou veľmi často trpia:

-       psychickými problémami ako depresie a úzkosti,

-       so stratou sebavedomia,

-       s duševnou nevyrovnanosťou2

Zásadné je teda určenie typu úniku moču. Denné úniky moču zvyčajne signalizujú poruchu funkcie dolných močových ciest – inkontinenciu. Izolované nočné úniky zase indikujú nočnú enurózu3.

Príčina problémov s inkontinenciou u mladistvých

Veľmi často sa problém s pomočovaním neobjavuje v dospievajúcom veku, ale pretrváva od detstva. Môže ísť o tzv. primárnu enurézu (nočné pomočovanie), čo spôsobuje nepomer vo vývine močového ústrojenstva a množstvom vyprodukovanej moči3. Prípadne ďalšou príčinou môže byť genetická predispozícia pacientov.

Sekundárna enuréza, ktorá vzniká bez predchádzajúcich problémov (jedinec netrpí problémami od detstva)4 môže mať príčinu v ochorení močových ciest – napríklad zápal spôsobený baktériami. Medzi ďalšie príčiny je možné zaradiť taktiež psychické alebo iné zdravotné problémy či choroby, ktoré môžu vyvolať pomočovanie v mladistvom veku. Dôležité preto je, aby sa lekári pri diagnóze zamerali nielen na zdravotný kontext, ale taktiež aby zistili, či dieťa neprešlo stresovou situáciou.

Výskyt pomočovania u mladistvých

Štatisticky sa u detí po desiatom roku života objavuje únik moču častejšie u chlapcov, než u dievčat. Ročne dochádza k vytrateniu príznakov primárnej enurézy približne u 15 % pacientov. V prípade sekundárnej enurézy ide o iné percento –  zhruba u ¼ mladistvých pacientov5.

V oboch prípadoch je nutné vyhľadať odbornú pomoc, pretože iba lekár môže s istotou určiť príčinu a postup liečby. Návštevu lekára vykonajte čo najskôr, práve aj kvôli zmienenému psychickému stavu pacienta. 

1, 2 Noc v suchu: Noční únik moči trápí i teenagery [online]. Ferring Pharmaceuticals CZ [cit. 2020-07-28].

Faktické informácie sme prevzali z webu https://www.nocvsuchu.cz/.

3MUDr. Josef Gut a MUDr. Monika Kolská. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚNIKŮ MOČI U DĚTÍ. PEDIATRIE PRO PRAXI [online]. 2004, 2019, 2004(1), 1-3 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/

4 Únik moči: Noční únik moči trápí i teenagery, jak se k tomu postavit [online]. Praha: U lékaře, 2019 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://www.ulekare.cz/clanek/nocni-unik-moci-trapi-i-teenagery-co-zabira-21723

Faktické informácie sme prevzali z webu ulekare.cz.

5 MUDr. Josef Gut a MUDr. Monika Kolská. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚNIKŮ MOČI U DĚTÍ. PEDIATRIE PRO PRAXI [online]. 2004, 2019, 2004(1), 1-3 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/