Paradoxná ischuria alebo únik moču z pretekania

Inkontinencia, alebo únik moču, je jedným z problémov, o ktorých chorí neradi hovoria. 

Nielen, že ich každodenný život je nepríjemnejší, ale tým, že ide o intímny problém, pacientom sa o ňom hovorí ťažšie

Medicína pozná hneď niekoľko druhov úniku moču, jedným z nich je tiež inkontinencia nazývaná aj paradoxná ischuria.

Paradoxná ischuria, alebo inkontinencia z preplneného močového mechúru

Názov tohto druhu inkontinencie odpovedá symptómom. Paradoxná ischuria je spojená s nesprávnou inerváciou močového mechúra pacienta, ktorý sa v tomto prípade nemôže úplne vyprázdniť a následne tzv. „preteká“, aj keď šiel pacient včas na toaletu.1

Pri preplnení moč spontánne, neriadene a samovoľne uniká. Množstvo tekutiny je rôzne, ale vždy ide o menší objem, nie o kompletné vyprázdnenie.2

Príčina problémov

Príčinou úniku moču z preplnenia je zúžená, nepriechodná močová trubica, či postihnutie vypudzovacej funkcie mechúra. Tento problém postihuje predovšetkým mužov, čo má prepojenie s iným urologickým problémom – zväčšenou prostatou.3

Ďalšou skupinou trpiacou paradoxnou ischuriou sú pacienti s cukrovkou alebo ľudia trpiaci sklerózou multiplex. Paradoxná ischuria sa môže objaviť tiež pri pacientoch bojujúcich s problémami s chrbticou alebo u takých, ktorí pri nehode utrpeli rôzne druhy poranenia chrbtice alebo miechy.4

Pretrvávanie problémov

Pri paradoxnej ischurii nemusí ísť vždy o trvalé problémy. Môže ísť taktiež o dočasnú formu inkontinencie. Vždy záleží nielen na príčine, ale taktiež aj na liečbe. Pokiaľ je tento druh inkontinencie spôsobený napríklad nehodou, môže dôjsť k odzneniu problémov po vyliečení. Pokiaľ pacient včas vyhľadá lekársku pomoc, môže byť liečba vysoko účinná.5

Zdroje:

1Inkontinence moči. In: Wikiskripta: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2019, 30. 9. 2019. [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Inkontinence_mo%C4%8Di

2 prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. Paradoxní ischurie. Slovník [online]. 2015, 2019, 2015, 1 [cit. 2020-09-13]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/paradoxni-ischurie

2Ischurie. Lékařské slovníky [online]. Praha: Maxdorf, 2001 [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ischurie

Co je inkontinence z přetékání? Moli klub: Inkontinence encyklopedie [online]. Praha: Hartmann, 2020, 2010 [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: https://www.moliklub.cz/encyklopedie/pretekani

4Únik moči (močová inkontinence). Česká urologická společnost ČLS JEP [online]. Praha, 2013, 27.5.2013 [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/unik-moci-mocova-inkontinence/#:~:text=Paradoxn%C3%AD%20ischiurie%20%E2%80%93%20inkontinence%20z%20p%C5%99et%C3%A9k%C3%A1n%C3%AD,mo%C4%8Dov%C3%A9ho%20m%C4%9Bch%C3%BD%C5%99e%20po%20z%C3%A1stav%C4%9B%20mo%C4%8Den%C3%AD

5Únik moči (močová inkontinence). Česká urologická společnost ČLS JEP [online]. Praha, 2013, 27.5.2013 [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/unik-moci-mocova-inkontinence/#:~:text=Paradoxn%C3%AD%20ischiurie%20%E2%80%93%20inkontinence%20z%20p%C5%99et%C3%A9k%C3%A1n%C3%AD,mo%C4%8Dov%C3%A9ho%20m%C4%9Bch%C3%BD%C5%99e%20po%20z%C3%A1stav%C4%9B%20mo%C4%8Den%C3%AD