Máte problémy s močením? Moderná liečba Vám môže pomôcť

30.11.2020

(jeden hlas, priemer 4.0 z 5)

Komplikujú a otravujú nám život, no napriek tomu mnoho ľudí mávne rukou a návštevu špecializovaného pracoviska odďaľujú ako je to len možné. Za problémy s močením sa totiž často hanbia. Po úspešnej liečbe pritom lekári často z úst pacientov počujú povzdychnutie „prečo som to neriešil/a už skôr...“ V našej online poradni patria otázky na túto tému k tým najčastejším, preto sme položili niekoľko otázok doc. MUDr. Kamilovi Švabíkovi, Ph.D., z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

Trápia problémy s močením viac mužov alebo ženy?

Pokiaľ porovnáme pohlavia, medzi ženami a mužmi existuje významný rozdiel v type problémov. Ženy sa častejšie stretávajú s problémom úniku moču a taktiež častejším močením, mužov trápia častejšie problémy s vyprázdňovaním.

Môžu byť problémy s močením aj príznakom nejakého závažného ochorenia?

U žien je to výnimočné, v prípade mužov sú poruchy vyprázdňovania spojené často s ochorením prostaty. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, takže pokiaľ nezistíme príčinu problémov, nedá sa povedať, či ide o príznaky niečoho závažného.

Je potrebné v prípade problémov najprv navštíviť praktického lekára alebo je možné zamieriť rovno k odborníkovi?

Obe možnosti sú v poriadku. Praktický lekár vám môže uľahčiť rozhodnutie, na akého odborníka sa obrátiť, prípadne vám dať odporúčanie. Na špecialistu sa môžete obrátiť aj priamo – u žien to býva urogynekológ alebo urológ, u mužov urológ.

Ako prebieha diagnostika? Je potrebné podstúpiť špeciálne vyšetrenia?

Diagnostika prebieha od najjednoduchších metód, ako napríklad detailný popis problémov, vyplnenie dotazníku, vedenie mikčného denníku, cez vyšetrenie a zobrazovacie metódy až po funkčné vyšetrenie močových ciest. Celé spektrum vyšetrení je ambulantných a záleží na tom, čo presne potrebuje lekár v konkrétnom prípade vedieť pre stanovenie správnej diagnózy a tým aj voľbu správnej liečby. Vždy platí zásada „Dvakrát meraj a raz rež.“

Je možné problémy s močením úplne vyliečiť?

Pokiaľ konkrétny problém vieme vyliečiť, tak ho liečime a vyliečime – to sa týka napríklad úniku moču u žien pri kašli, športe apod. Alebo liečime príznaky, teda potláčame prejavy ochorenia, ako napríklad v prípade hyperaktívneho močového mechúru. Prirovnal by som ho k liečbe vysokého tlaku, pričom lieky tlak znižujú svojim účinkom, ale neodstránia jeho podstatu. Rovnako tak lieky na hyperaktívny močový mechúr potlačia jeho dráždivosť, ale nedokážu odstrániť podstatu dráždenia.

Pacient si počas liečby vedie mikčný denník, ktorý poskytuje lekárovi informácie. O čo presne ide a k čomu záznamy pomáhajú?

Pri rozhovore s lekárom odpovedáme na otázky typu: Ako často chodíte na malú počas dňa, prípadne v noci? Ako je močový mechúr dráždivý? atď. Skúste si spomenúť, aký bol v tomto smere váš včerajší deň. Zapamätať si tieto veci je ťažké, no pritom ide o najzákladnejšie informácie o ochorení. Lekári často počúvajú: „Trápi ma močenie“ ale pacienti nedokážu povedať presne ako. A pritom práve to je najdôležitejšie pre diagnostiku a následnú voľbu liečby. Ako sa ale dopátrať k tomu, aby pacient okrem subjektívneho pocitu, že mu je lepšie, mohol popísať, ako liečba zaúčinkovala? Preto je veľmi jednoduché a zároveň veľmi dôležité viesť si 1-3 dni tzv. mikčný denník, do ktorého si človek napíše, koľkokrát navštívil toaletu, ako veľmi ju potreboval navštíviť, koľkokrát v noci, koľko toho vypil atď. Často je medzi údajmi, ktoré „strieľame od oka“ a ktoré skutočne spočítame, zásadný rozdiel.

Nápomocná v liečbe môže byť tiež mobilná aplikácia. Môžete priblížiť, v čom je užitočná?

Ako som spomínal, mikčný denník je pomerne kľúčový prvok diagnostiky problémov s močením. V praxi však až tak často používaný nie je, a to z dôvodu, že nie je práve praktický – vypisovanie na papier, následné ručné počítanie a presné analýzy. So skupinou kolegov a IT špecialistov sme preto vyladili mobilnú aplikáciu UROsoft, ktorá je voľne dostupná pre každého. Každému veľmi jednoduchým a pohodlným spôsobom umožňuje vypĺňanie mikčného denníku. To je však len jedna jej polovica – rovnako dôležité je taktiež vyhodnotenie dát z denníku. Svoje dáta môžete totiž nazdieľať svojmu lekárovi, ktorý si následne v počítači pozrie celé vyhodnotenie. Aplikácia je tak vďaka faktu, že sa na jej vývoji podieľali lekári z praxe, užívateľsky veľmi prívetivá. Naša ordinácia tak prakticky zaradila mikčný denník do bežnej praxe. Obzvlášť u žien, ktoré majú veľmi častú frekvenciu močenia, je to na nezaplatenie. Aplikácia nám vďaka zobrazeniu dát v čase umožňuje veľmi dobre sledovať účinok liečby.

Aké môže mať dopady to, pokiaľ človek problémy s močením dlhodobo odmieta riešiť?

Problémy zvyčajne sami od seba nezmiznú a majú tendencie zhoršovať sa v čase. Hlavný problém spočíva v tom, že sa budete trápiť niečím, čo má svoje riešenie.

Existuje nejaká prevencia, ako problémom s močení predchádzať?

Myslím, že žiadna vysoko účinná a zmysluplná prevencia neexistuje. Dôležité je vedieť, že problémy s močením patria medzi jedny z najčastejších, obzvlášť s rastúcim vekom, že to nie je žiadne tabu a že v našej krajine je v tejto oblasti veľmi kvalitná starostlivosť a je možné nájsť účinnú pomoc.

Článok bol prevzatý z webu www.ulekare.cz so súhlasom autora. Pôvodný článok je dostupný na: https://www.ulekare.cz/clanek/potizemi-s-mocenim-se-nemusite-trapit-jde-je-ucinne-lecit-446729