Nádor močového mechúra

4.3.2021

(4 hlasy, priemer 4.5 z 5)

Podľa Českej urologickej spoločnosti (ČUS) sú zhubné nádory močového mechúra 7. najčastejším nádorovým ochorením v Českej republike. Celosvetovo potom zaberajú 11. miesto. Až trikrát častejšie sa toto vážne ochorenie týka mužov.¹

ČUS (Česká urologická spoločnosť) tiež uvádza, že nádory močového mechúra sa týkajú predovšetkým seniorov v priemerom veku 70 rokov. U pacientov, ktorí sú mladší ako 50 rokov je zhubný nádor močového mechúra raritou.² Ďalšie, avšak smutné fakty, sa týkajú výskytu tohto ochorenia v Českej republike. Za posledných 30 rokov totiž došlo k jeho takmer trojnásobnému zvýšeniu. Pozitívnou správou je však to, že súčasne nenarastá počet pacientov, ktorí na toto zhubné ochorenie umierajú. A čím to je?

Stoja za tým predovšetkým lepšie diagnostické metódy, vďaka ktorým lekári dokážu včasne zachytiť rané štádium choroby. Zároveň došlo tiež ku skvalitneniu lekárskej starostlivosti po určení diagnózy.³

Rizikové faktory, ktoré môžu mať dopad na vznik nádoru močového mechúra


1. Hlavný rizikový faktor – fajčenie

Fajčenie škodí zdraviu. To vieme všetci veľmi dobre. A platí to aj v prípade nádoru močového mechúra. Tu sa totiž predpokladá, že fajčenie sa podieľa na vzniku až 65 % nádorov u mužov, a až 30 % nádorov u žien. Aktívni fajčiari sa navyše vystavujú riziku agresívnejšej formy nádoru i agresívnejšieho priebehu choroby. Fajčíte? Je najvyšší čas prestať. Po 1 až 4 rokoch abstinencie totiž znížite riziko o 40 %, po 25 rokoch abstinencie až o 60 %. Pamätajte, zdravie máme len jedno. A pozor, v ohrození sú nielen aktívni fajčiari, ale aj tí pasívni!⁴ 

2. Druhým najdôležitejším rizikom je to profesijne

Čo je myslené profesijným rizikom? Ide o priemyselnú výrobu. Najmä o textilnú výrobu, tam kde sa spracováva guma a vyrábajú pneumatiky, alebo napríklad kožiarsky, chemický, tlačiarenský alebo petrochemický priemysel. Problém týchto profesií je dlhodobé vystavovanie sa chemickým látkam s karcinogénnym účinkom.⁵

Medzi ďalšie rizikové faktory patrí ožiarenie (radiácia alebo rádioterapia) v oblasti panvy, napríklad pri nádoroch prostaty či ženského ústrojenstva. Riziko sa zvyšuje tiež pôsobením chemoterapie, alebo nadmerným užívaním liekov tlmiacich bolesť. ⁶

Príznaky nádoru močového mechúra

Pokiaľ sa zameriame na príznaky nádoru močového mechúra, tým najčastejším je prítomnosť krvi v moči, a to v rôznom množstve. Ďalším príznakom je bolestivé močenie, ktoré sa prejavuje pálením, štípaním a rezaním – to sa však objavuje aj u iných ochorení, napríklad pri zápale močových ciest. A nesmieme opomenúť ani časté nutkanie na močenie. Aj tu však platí vyššie spomenuté – podobné prejavy majú aj iné choroby. Preto je nutné lekárske vyšetrenie, vďaka ktorému lekár dokáže stanoviť presnejšiu diagnózu.⁷ Pokiaľ bojujete s častým močením, môžete si urobiť náš rýchly a interaktívny test, ktorý vám napovie, či vo vašom prípade nejde napríklad o hyperaktívny močový mechúr. Je dôležité si uvedomiť, že rozhodujúce slovo má vždy váš lekár, nech sú teda vaše problémy akékoľvek, navštívte ho. 

Prevencia je dôležitá – nezabúdajte na ňu!

Preventívne prehliadky u praktického lekára sú veľmi dôležité, a žiadny pacient by na ne nemal zabúdať. Predovšetkým pokiaľ je v rizikovom veku. Chemické vyšetrenie moču totiž dokáže lekárovi napovedať viac o vašom stave a v prípade, že je potrebné, doplní sa toto orientačné chemické vyšetrenie moču o ďalšie laboratórne vyšetrenie, prípadne vás praktický lekár pošle k ďalšiemu odborníkovi – k urológovi.⁸


Zdroj:

¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷,⁸ Nádory močového měchýře. Česká urologická společnost ČLS JEP [online]. Praha: Česká urologická společnost, c2016–2021, 3.10.2020 [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/nadory-mocoveho-mechyre/