Noktúria

Noktúria, slovensky nočné močenie, je jednou z najčastejších ťažkostí pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom, ale aj všeobecne jednou z najčastejších ťažkostí, s akými sa urológ stretáva v ambulancii. Je definovaná ako prebudenie sa zo spánku za účelom močenia. Teda močenie predchádza aj nasleduje spánok. Prebudenie z iného dôvodu, ako kvôli bolestiam, smädu, hluku, nespavosti a pod. a následné vymočenie sa pre istotu nepovažuje za Noktúriu.

Ide o celkom častý problém. Do 40 rokov prevažujú ženy, vo vyššom veku je pomer pohlaví vyrovnaný. U mladších je obťažujúca aj mierna noktúria - 1 × za noc. Väčšina pacientov udáva ako obťažujúce, keď sa budí na WC viac ako 2 × za noc.

Príčin je celý rad a nie vždy musí ísť o urologické ochorenia. Častou príčinou je nočná polyúria, teda nadmerná nočná tvorba moču. V noci totiž za normálnych okolností vďaka hormonálnej regulácii tvorba moču klesá. Ak sa počas spánku tvorí viac ako 20–30 % celodennej porcie moču, ide o nočnú polyúriu. Výskyt tohto problému vzrastá s vekom. Je častejšia u pacientov so spánkovou apneou a u pacientov, ktorí v dôsledku niektorých ochorení srdca, žíl a obličiek trpia na opuchy - najmä dolných končatín.

Ďalšou veľkou skupinou pacientov s Noktúriou sú "praví" urologickí pacienti, kedy príčina ťažkostí spočíva v zníženej kapacite močového mechúra v dôsledku jeho ochorenia - zápalu, nádoru, cudzieho telesa, ale aj účinkov kofeínu, teofilínu (čaj), niektorých liekov, zmien po ožiarení, prekážky odtoku moču (prostata, zúžená močová trubica) - a s tým často spojeným močovým rezíduom (zvyšok moču v mechúre po vymočení).

Príčina môže byť ďalej v polyúrii - teda celkovo vyššej tvorbe moču, nad 3 litre za deň. Tú spôsobuje napr. cukrovka, vzácnejšie úplavica, často zvýšený príjem tekutín, častá liečba lieky spôsobujúcimi vyššiu tvorbu moču. Na mieste je celkové urologické vyšetrenie, k objektivizácii problému pomôže mikčný denník a dotazníky. V liečbe prichádza do úvahy úprava pitného režimu, liečba anticholinergikami (teda liekmi na hyperaktívny močový mechúr) a v poslednom čase aj hormonálne lieky znižujúce nočnú tvorbu moču. Tam, kde je známa príčina, lieči sa samozrejme príčina - teda napr. cukrovka, zápal, nádor alebo prekážka odtoku moču.