Opýtali sme sa za vás: Ako vyzerá prvé vyšetrenie pri podozrení na OAB, aká je odporúčaná liečba aj najčastejšia veková hranica pacientov

24.7.2018

(5 hlasov, priemer 3.2 z 5)

Hyperaktívny mechúr so sebou prináša veľa otázok, preto sme sa rozhodli, že sa čas od času spýtame našej urologičky na 3 otázky, ktorých odpovede vás budú určite zaujímať.

Odpovedať nám bude pani MUDr. Vlasta Vyhnánková, Ph.D. z Urologickej kliniky FN Brno. Tentoraz sme sa zaujímali o to, ako vyzerá prvé vyšetrenie pri podozrení na OAB, druhý dotaz sa venuje odporúčanej liečbe a nakoniec zistíme, aká je najčastejšia veková hranica pacientov.

Pani doktorka, môžete nám opísať, ako prebieha prvé vyšetrenie pri podozrení na OAB? A je potrebné, aby sa pacient nejako vopred pripravil?

Dobrý deň, pri prvom vyšetrení najskôr prebieha rozhovor medzi pacientom a lekárom, kedy lekár zistí anamnézu (vek, počet pôrodov, menopauza, obezita, fajčenie) pacienta, vykoná fyzikálne vyšetrenie, nasleduje odber moču na vylúčenie infekcie a základné ultrazvukové vyšetrenie. Potom dáme pacientovi vyplniť mikčnú kartu a príp. dotazníky kvality života. Môžeme urobiť aj uroflowmetriu (meranie prietoku moču) a zmeranie postmikčného rezidua. To sú všetko neinvazívne vyšetrenia.

V prípade, že niektoré z týchto vyšetrení vykazuje nejakú patológiu, indikujeme komplexnejšie vyšetrenie ako je urodynamika, cystoskopia, ev. u žien doplníme gynekologické vyšetrenie.

Na vyšetrenie nie je nutná špeciálna príprava. Je dobré, keď pacient príde na vyšetrenie s naplneným močovým mechúrom.

Naši čitatelia sa veľmi často zaujímajú o to, aká je odporúčaná a najčastejšia liečba pri hyperaktívnom mechúre, preto budeme radi, keď nám to téma trochu osvetlíte.

Medzi liečbu prvej voľby patrí behaviorálna terapia, úprava životného štýlu a stravovacích návykov, cvičenie svalov panvového dna a učenie sa "trénovať" močový mechúr. Zlatým štandardom je farmakoterapia. Táto liečba je väčšinou dlhodobá, bezpečná a účinná.

Väčšina pacientov lieky dobre znáša. U niektorých sa však môžu objaviť nežiaduce účinky ako je sucho v ústach, zápcha alebo poruchy videnia, eventuálne poruchy pamäti a iné. V poslednej dobe prichádzajú nové preparáty s novým mechanizmom účinku, ktoré majú veľmi dobrý liečebný efekt, sú bezpečné a ich znášanlivosť umožňuje dlhodobé podávanie.

Ľudia si často myslia, že OAB a hyperaktívny mechúr je najčastejší problém žien v strednom veku. Je tomu naozaj tak? A čo deti, môžu aj tie trpieť OAB?

Ochorenie trápi väčšinou ženy. Súvisí to predovšetkým s hormonálnymi zmenami hl. v období menopauzy, počtom pôrodov, s hormonálnou-substitučnou terapiou, komplikovaným priebehom tehotenstva, pôrodnou cestou, ochabnutým panvovým dnom alebo obezitou. Obe pohlavia ale môžu byť postihnuté rovnako často. Hyperaktívny mechúr sa môže vyskytovať v každej vekovej kategórii a môže sa objaviť už aj v detskom veku.

Dieťa, ktoré má príznaky OAB by malo byť vyšetrované a liečené po dosiahnutí voľnej kontroly močenia, teda najneskôr po 5. roku veku. Toto by malo prebiehať v ambulancii detského urológa.

Pani doktorke veľmi ďakujeme za odpovede a dúfame, že sme vám zas o niečo viac osvetlili problematiku hyperaktívneho močového mechúra.