Vyberte si test týkajúci sa vášho problému

Otázky tohto dotazníka sú zamerané na to, ako vás obťažujú typické príznaky spojené s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Označte prosím číslo, ktoré najlepšie popisuje, ako vás obťažuje každý z uvedených príznakov. Po vyplnení celého dotazníka kliknite na tlačidlo "Vyhodnotiť". Zobrazí sa vám skóre spolu s komentárom, ako závažné sú vaše príznaky a či by ste mali navštíviť lekára.

Aké je vaše pohlavie:
0 = vôbec nie
1 = veľmi málo
2 = málo
3 = celkom dosť
4 = veľa
5 = veľmi veľa
Močíte počas dňa veľmi často?
Máte nepríjemné nutkanie na močenie?
Mávate náhle nutkanie s malými alebo žiadnymi varovnými signálmi?
Stáva sa vám nepredvídaný únik malého množstva moču?
Prebúdzate sa v noci, aby ste sa vymočili?
Močíte v noci?
Zažívate nekontrolovateľné nutkanie na močenie?
Dôjde u vás k úniku moču pri silnom nutkanie na močenie?