Slovník pojmov

A

anatómia

náuka o tvare a stavbe organizmu

B

bedrová miecha

časť nervovej trubice uloženej v chrbtovom kanáliku v oblasti bedier, odovzdáva informácie do mozgu a informácie orgánom

behaviorálna terapia

liečebný prístup, ktorý si kladie za cieľ zmeniť jednotlivé návyky v správaní

benígne

nezhubné

benígna hyperplázia prostaty

nezhubné zväčšenie prostaty

C

cystografia

röntgenové kontrastné vyšetrenie močového mechúra

cystometria (plniaca cystometria)

vyšetrovacia metóda, ktorou sa zisťuje kapacita a prispôsobivosť močového mechúra

cystoskopia

vyšetrenie močového mechúra pomocou optiky

D

diagnóza

stanovenie choroby - súbor záverov lekárskeho vyšetrenia

dyskoordinácia močenia

porucha plynulosti močenia

E

endoskopia

metóda umožňujúca prezretí vnútorných telesných dutín alebo dutých orgánov, má význam diagnostický aj liečebný

enuresis nocturna

nočné pomočovanie

EMG

vyšetrenie merajúc elektrický potenciál svalov (v urológii svalov zvierača močového mechúra)

epitel

tkanivo zložené z niekoľkých vrstiev buniek ležiacich tesne vedľa seba, vystiela dutiny orgánov

F

farmakoterapia

liečba medikamentmi (farmakami, liekmi)

G

glaukóm

zelený zákal

gynekológ

lekár špecialista zaoberajúci sa prevenciou chorôb a liečbou ženských pohlavných orgánov

H

hyperaktívny mechúr

súbor príznakov spojených s problémami s močením

hyperplázia prostaty

zväčšenie prostaty

I

infekcia

zápal

inkontinencia

neschopnosť udržať moč

iritačné príznaky

dráždivé príznaky

K

kontinencia

schopnosť udržať moč

konzervatívna liečba

neoperačná liečba - väčšinou pomocou liekov, cvičenie, úpravy návykov

M

mikcia

močenie

mikčná karta

záznam o dennom prijme tekutín a močenia

miniinvazívna chirurgia

chirurgia využívajúca pre pacienta minimálne zaťažujúce operačné postupy

močovod

trubica dlhá 25-30 cm vedúca moč z obličky do močového mechúra

močová trubica

trubicovitý orgán, ktorý odvádza moč z močového mechúra preč z tela

močový reflex

je aktivovaný, keď je stena močového mechúra napnutá, čo sa prejaví močením

myastenia gravisne

urologické ochorenie postihujúce prenos signálov medzi svalmi a nervami

N

nozologické jednotka

spojenie prípadov ochorenia na základe podobnosti príznakov

noktúria

časté močenie v noci

O

OAB

hyperaktívny močový mechúr, pochádza z angl. spojenie overactive bladder

obštrukčné príznaky

príznaky nepriechodnosti

P

panvové dno

tvorené svalmi a ohraničuje dolný okraj brušnej dutiny

plniaca cystometria

vyšetrovacia metóda, ktorou sa zisťuje kapacita a prispôsobivosť močového mechúra

polakizúria (polakisúria)

časté močenie cez deň

polyúria

chorobne zvýšené vylučovanie moču

postmikčný dribbling

zdĺhavé dokončovanie vyprázdnenia mechúra, väčšinou s nutnosťou použitia brušných svalov

postmikčné rezíduum

pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra

prostata (predstojná žľaza)

orgán, ktorý je uložený pod močovým mechúrom a ktorým prechádza močová trubica

PSA (prostatický špecifický antigén)

enzým produkovaný normálnymi aj rakovinovými bunkami prostaty

R

retencia moču

zadržiavanie moču

rezervoár

zásobník

S

stresová inkontinencia

mimovoľný únik moču v situáciách zvýšeného vnútrobrušného tlaku (kašeľ, kýchnutie, ...)

substitučná terapia

liečba dodávajúca telu to, čo mu chýba, čo nedokáže organizmus v dostatočnej miere vytvoriť

symptóm

príznak choroby

symptomatológia

náuka o príznakoch chorôb

syndróm

súbor príznakov

U

ultrazvuk (sonografia)

vyšetrenie pomocou akustického vlnenia, ktorým je možné zobraziť vnútorné orgány

uretrocystokopia

vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa špeciálnym optickým prístrojom prezerá močová trubica a močový mechúr

urgencie

nútenie

urgentné močenie

náhle vzniknuté, silné nutkanie na močenie

urgentná inkontinencia

neschopnosť udržať moč z dôvodu nutkania na močenie

urodynamické vyšetrenie

vyšetrenie, pri ktorom je pomocou prístroja riadeného počítačom cievkou plnený močový mechúr sterilnou vodou a tlak cievky v mechúre a močovej trubici je následne týmto prístrojom snímaný

uroflowmetria

vyšetrenie, pri ktorom sa meria prietok moču pri močení

urológ

lekár špecialista zaoberajúci sa chorobami močového systému a mužských pohlavných orgánov

urológia

lekársky odbor zaoberajúci sa štruktúrou, funkciou a chorobami močového systému a mužských pohlavných orgánov

urogynekológia

lekár špecialista z odboru gynekológie špecializujúca sa na ženské ťažkosti s močovým ústrojenstvom

Z

závesný aparát močovej trubice

sústava svalov a tkanív udržujúce močovú trubicu v správnej pozícii

zmiešaná inkontinencia

únik moču spôsobený pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, navyše sú prítomné aj príznaky typické pre hyperaktívny močový mechúr